MOOTORIPESU

Teostatavad tööd

  Pesuaine pealekandmine
  Švammi või pesuharjaga hõõrumine
  Survepesuga loputamine
  Suruõhuga kuivatamine
  Mootoriläike peale kandmine

TÖÖDE HULKA KUULUB:

  Mootori välimised pinnad
  Mootoriluugi- ja ava ääred
  Mootoriluugi sisemine pind